Kształć się, zdobywaj wiedzę i dodatkowe kwalifikacje – pożyczka na kształcenie

Bądź finansowym dzikiem!

Kształć się, zdobywaj wiedzę i dodatkowe kwalifikacje – pożyczka na kształcenie

pozyczka na nauke

W 2018 roku Ministerstwo Rozwoju uruchomiło program „Pożyczki na kształcenie”. Jego celem jest umożliwienie dorosłym osobom skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek, dzięki którym opłacą sobie kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Dzięki temu zyskają możliwość dokształcenia się, zdobycia dodatkowej wiedzy, a nawet całkowitego przekwalifikowania się na inną niż dotychczas branżę. Może im to umożliwić zdobycie lepiej płatnej pracy. Warto zwrócić uwagę na warunki programu i skorzystać z możliwości, jakie on daje.

Dla kogo pożyczka?

Koniecznym warunkiem otrzymania pożyczki na kształcenie jest mieszkanie na terenie Polski oraz pełnoletniość. Ponadto powinniśmy okazać odpowiednie dokumenty poświadczające o naszej zdolności kredytowej. Jeżeli takiej nie mamy, możemy skorzystać z zabezpieczenia pożyczki – poręczenia osoby trzeciej, czy choćby zastawienia jej pod hipotekę.
Pożyczka na kształcenie przysługuje:

 • osobom zatrudnionym na jakąkolwiek umowę
 • osobom bezrobotnym
 • osobom przebywającym na urlopie wychowawczym
 • osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Warunki otrzymania pożyczki

Aby pożyczka na kształcenie została przyznana, muszą zostać spełnione trzy warunki:

 • pożyczka musi wynosić od 600 zł do 100 000 zł i musi pokrywać całą kwotę kształcenia;
 • spłata pożyczki musi wynosić okres 12 do 36 miesięcy, a spłaty rat muszą się odbywać regularnie;
 • pożyczka musi być pozbawiona wszelkich dodatkowych opłat, prowizji i oprocentowania (w efekcie oznacza to tyle, że musimy zwrócić taką samą kwotę, jaką pożyczaliśmy).

Umorzenie części pożyczki

Pożyczka na kształcenie może zostać w pewnej części umorzona. Aby do tego doszło musimy spełnić jeden z niżej wymienionych warunków:

 • jeżeli w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia lub kursu podejmiemy pracę, a wcześniej przebywaliśmy na bezrobociu (możliwość umorzenia 25% do 30%)
 • jeżeli ukończymy kurs lub szkolenie w terminie (możliwość umorzenia 20% do 25%)
 • jeżeli do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia lub kursu złożymy wniosek o umorzenie wraz z dołączonym do niego dokumentem zaświadczającym ukończenie (możliwość umorzenia 20% do 25%)
 • jeżeli wykażemy, że nasze dochody z ostatnich 3 miesięcy (w wypadku osób zatrudnionych) lub z ostatnich 12 miesięcy (w wypadku osób samozatrudniających się) są niższe niż średnie wynagrodzenie w poprzednim roku (możliwość umorzenia 25% do 30%).

Przeznaczenie otrzymanych środków

Pożyczka na kształcenie musi być przeznaczona na określone cele. Wszystkie przyznane środki przelewane są bezpośrednio na konto placówki organizującej szkolenie, kurs lub studia. Oznacza to, że koszty dodatkowe – dojazdy, noclegi lub wyżywienie – musimy już pokrywać z własnych pieniędzy. Ponadto dodatkowym warunkiem jest fakt, że pożyczka na kształcenie może być przyznana tylko wtedy, gdy kurs jeszcze się nie rozpoczął. Nie mamy możliwości wnioskowania o środki w wypadku, gdy wybrane przez nas szkolenie już trwa. Ponadto pożyczki na kształcenie nie możemy przeznaczyć na studia licencjackie, studia magisterskie uzupełniające oraz studia doktoranckie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *